Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje

 

•  A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.

•  A szolgáltatások használóinak körét az iskola bővítheti.

•  A könyvtár használata ingyenes.

•  A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.

•  A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.

•  Részben kölcsönözhetőek a folyóiratok, könyvek.

•  Nem kölcsönözhetőek pl.: a könyvritkaságok, régi könyvek.

•  A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 4 hét, amely a könyvtárossal történő egyeztetés után hosszabbítható.

•  A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.

•  Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni.

•  Amennyiben a tanuló a könyvtárral szemben tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.

•  A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.

•  A könyvtár az első órában és a negyedik óra után 15 :00 óráig tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

•  Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.

•  A könyvtárba ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani tilos.