Naptár

Új köntösbe öltözött a könyvtár

Iskolánk könyvtára az idei tanévkezdésre megszépülve várta a diákokat.
Nyertes pályázatok, a Turai Tanulókért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány és az iskola segítségével nyáron kezdődött meg a felújítás.
Az Alapítvány révén nyújtottuk be pályázatunkat az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-hez és nyertünk! Ebből valósult meg a festés, lettek újak a függönyök, kaptak új kárpitot a székek, és vásárolhattunk egy új tanulói számítógépasztalt. Az IPR programmal nyert támogatásból vett könyvtári polcokat az iskola. A műpadló cseréje halaszthatatlan volt, hiszen a tízezer kötetes könyvtár kipakolása hatalmas munka, így most volt adott a lehetőség a linóleum cseréjére.
Szeptemberben álmélkodva tapasztalták a változást tanulóink. A barátságos, vidám környezetben jól érzik magukat: sokan keresgélnek a könyvek között, használják a társasjátékokat, de sokszor előfordul az is, hogy leckét írni jönnek, hiszen együtt könnyebb! Az függönyök anyagául különleges szövetet választottunk. Eddig ugyanis problémát jelentett a projektor használata az elektronikus tananyagok és a filmes órák esetén. Most már be tudunk sötétíteni, mindenki jól látja a vásznat.
Régi polcaink csupán ajtó nélküli szekrények voltak, nem feleltek meg az előírásoknak. A nagylexikont senki nem találta a szakrend szerinti helyén, ott ugyanis méretei miatt nem fért el. Az új bútorok azonban lehetővé teszik, hogy minden kötet oda kerüljön, ahová való.
Pályázatunk címe „Otthon a könyvtárban!” valóra! Azonban nem csekély munka áll emögött. A könyvek ki- és bepakolásán túl, a szekrények tetőtérre cipelésétől az utolsó takarításig sok ember tett azért, hogy a könyvtár megszépüljön.
Külön köszönet illeti Tóth A. Istvánnét, aki segített a pályázat megnyerésében és a felújítás gördülékennyé tételében; Pázmándi Zoltánnét, az iskola sokoldalú könyvelőjét, aki a függönyök varrását társadalmi munkában vállalta; továbbá az iskola karbantartóit, elsősorban Szilágyi Tibort és mindenki mást, aki munkájával hozzájárult az iskolai könyvtár felújításához!

A gyerekektől mindannyian azt kérjük, hogy vigyázzanak rá és becsüljék meg a barátságos környezetet!