Naptár

Katasztrófavédelmi verseny

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenő rendszerű katasztrófavédelmi versenyt hirdetett. Az évenként megszervezésre kerülő versennyel lehetőség nyílik − a települési,- megyei önkormányzatok, civil szervezetek által működtetett intézmények, klubok, szakkörök keretei között felkészített csapatok ügyességének, felkészültségének összemérésére. A verseny kialakítása és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság iránymutatásával, egyetértésével és támogatása alapján történt.

Versenyszámok
A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét előtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmi és tűzmegelőzési, tűzoltási feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhető környezet megteremtésének, az önmentés képesség növelésének, és a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzoltási, közlekedésbiztonsági, egészségügyi feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályok szerint.

Iskolánkat 6 fővel a HELPING HANDS csapat képviselte az alábbi tagokkal: Lukács Adrienn
Gregus Alexandra
Tóth Réka
Tóth Alexandra
Benke Sándor
Kolompár József
.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Tura ÖTE –nek a felkészítésben nyújtott segítségükért.

Tóth-Sebes Péter felkészítő, projektvezető